Biographie de Maman Muilu

Née Muilu Kiawanga Nzitani Marie à Ngombe Kinsuka le 7 mai 1880 de Tata Mfuka du…

Biographie de Simon Kimbangu

Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1889 à Nkamba, à 12 kilomètre de Ngombe Lutete où il…